...

Op het moment zelf dat minister Maggie De Block in de Kamer voor de zoveelste keer geïnterpelleerd werd over de contingentering, kwam het akkoord tot stand. De Minister van Volksgezondheid riep de vraagsteller nog op om mr. Marcourt er met haar complimenten op te wijzen dat het dringend was.Vanaf 2015-2016 zal de Federatie Wallonië-Brussel een "filter" instellen voor de studies geneeskunde en tandheelkunde. Die filter zal rekening houden met de reële behoeften voor de Volksgezondheid - waarover het 'dynamisch kadaster' dat er tegen dan moet zijn, duidelijkheid zal verschaffen.Maar ook de zogenaamde 'lissage' wordt verrekend: dat is de mogelijkheid om de thans opgebouwde overschotten later nog te compenseren door dan minder geneeskundestudenten op te leiden. Alle afgestudeerde artsen en tandartsen kunnen op die manier "een Riziv-nummer krijgen".Maar welke vorm die 'filter' zal aannemen is nog lang niet duidelijk. Komt er nu toch een toegangsexamen? Of zal het gaan om een verplichte oriëntatietest? Of een onderscheidingsproef in de maand januari? De toekomst moet het uitwijzen.