...

Het decreet werd goedgekeurd nadat de MR, die in de Franstalige gemeenschap in de oppositie zit, de tribunes had verlaten. Tijdens het debat had Jacques Brotchi, hoogleraar emeritus en neurochirurg maar nu MR-afgevaardigde, de achtereenvolgende socialistische ministers op Volksgezondheid verweten tien jaar lang te hebben getreuzeld met de uitwerking van een artsenkadaster."Maggie De Block heeft op zes maanden tijd gedaan gekregen wat Laurette Onkelinx niet heeft kunnen realiseren op zes jaar tijd", had Brotchi gezegd. Waarop een gepikeerde minister Marcourt het MR-lid had toegesnauwd: "U liegt!" Dat namen Brotchi's partijgenoten niet en de MR verliet de vergadering.Dat nam niet weg dat het decreet verder besproken werd, waarop de meerderheid het goedkeurde. Het decreet houdt in dat, na het eerste jaar geneeskunde, er een 'filter' - een bijzonder examen - wordt ingesteld, om de doorstroming van studenten te beperken.