...

Actieve vervoersmodi zoals wandelen en fietsen zijn niet alleen ecologischer, maar ook beter voor de gezondheid. Verkeersdeskundigen zijn het erover eens dat het aanleggen van aangepaste infrastructuur, zoals veilige afgescheiden fietspaden, cruciaal is om fietsen te stimuleren. "Build it and they will come", heet dat in het Engels: zorg voor de infrastructuur en de gebruikers komen vanzelf.Grote infrastructuurveranderingen verlopen doorgaans erg traag. Tijdens de covid-19-pandemie begonnen echter plots meer mensen dan ooit tevoren (weer) te fietsen, omdat er weinig andere vormen van sport of vrijetijdsbesteding mogelijk waren, of om het risico op besmetting op het openbaar vervoer te vermijden. In verschillende Europese steden werd daarom in sneltempo nieuwe, al dan niet tijdelijke, fietsinfrastructuur aangelegd. Sebastian Kraus en Nicolas Koch van het Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change in Potsdam proberen in een recente studie* het aanzuigeffect van de nieuwe fietsinfrastructuur na te gaan. Ze berekenen ook de meerwaarde op lange termijn van de gerealiseerde en beloofde investeringen in fietsinfrastructuur. De onderzoekers haalden hun data uit verschillende bronnen, waaronder 736 automatische fietstellers in 106 Europese steden. Samen realiseerden deze steden op vier maanden tijd meer dan 1.200 km nieuwe (tijdelijke) fietspaden . Berlijn, Lyon, Parijs, Boedapest en Dublin legden de meeste nieuwe fietsroutes aan. De gegevens tonen een zeer duidelijke toename van het aantal fietsers, zowel op korte als op langere termijn, naarmate het aanbod van fietsinfrastructuur werd uitgebreid. De invloed van andere factoren, zoals weersomstandigheden, afstanden in de stad en beschikbaarheid van alternatieven zoals openbaar vervoer werd uitgefilterd. In vergelijking met oudere cijfers merkten de onderzoekers een toename van 41,5% in fietsen die ondubbelzinnig kon toegeschreven worden de verbeterde infrastructuur. De auteurs berekenden ook de voordelen van de investeringen door de steden. Daarbij dient op gemerkt dat de kosten voor fietsinfrastructuur eerder laag zijn: van 9.500 euro per kilometer voor de tijdelijke infrastructuur in Berlijn, tot 250.000 euro per kilometer voor de volwaardige fietspaden die Sevilla de voorbije jaren aanlegde. Uit eerder onderzoek is gebleken dat elke kilometer fietsen een gezondheidswinst oplevert van 0,38 euro. Op basis van het grotere aantal fietsers schatten de auteurs dat de pop-up fietspaden in de onderzochte steden tussen 0,4 en 1,4 miljard euro aan gezondheidsvoordelen hebben opgeleverd. Als de nieuwe infrastructuur permanent gemaakt wordt, zou de gezondheidswinst 1,8 tot 5,8 miljard euro per jaar kunnen bedragen.