...

Hoewel niemand betwist dat fietsen gezond is, duiken er meer en meer berichten op over ongewenste neveneffecten van deze immens populaire sport - zeker voor mannen. Langdurig in het zadel zitten zou leiden tot erectiestoornissen, vruchtbaarheidsproblemen en op termijn zelfs prostaatkanker. Maar de resultaten van een Britse studie (*) stellen de fervente wielertoeristen (min of meer) gerust.Tussen langdurig fietsen en erectiestoornissen of vruchtbaarheidsproblemen vonden de onderzoekers geen rechtstreeks oorzakelijk verband terug. Wel zagen ze een toename van het aantal gevallen van prostaatkanker bij 50-plussers naargelang zij meer uren per week in het zadel doorbrachten. Mannen die tussen de 5,75 en de 8,5 uur per week fietsten, had meer dan 2,89 keer meer kans om prostaatkanker te ontwikkelen dan hun seksegenoten die minder dan 3,75 uur per week op hun tweewieler zaten. Fietsten ze meer dan 8,5 uur op zeven dagen, dan werd dat zelfs 6,14 keer meer kans.Cross-sectioneel onderzoek Dat veel fietsen sowieso mannen sowieso 'opzadelt' met prostaatkanker, klopt evenwel niet, benadrukken de onderzoekers. Vooreerst was in dit cross-sectioneel onderzoek geen controlegroep opgenomen van niet-fietsende mannen om een vergelijking mee te maken. Om een eventueel oorzakelijk verband aan te tonen, is er nood aan randomized controlled trials.Verder was de groep van 50-plussers met prostaatkanker in deze studie beperkt (50 mannen), wat verregaande conclusies sowieso uitsluit. De onderzoekers wijzen er ten slotte ook op dat de vele geruchten over een link tussen fietsen en onvruchtbaarheid fietsende mannen ertoe aan zou kunnen zetten om sneller een arts op te zoeken. En meer onderzoeken brengen nu eenmaal meer prostaattumoren aan het licht.5.282 fietsers Van oktober 2012 tot en met juli 2013 verspreidden de Britse onderzoekers via fietsmagazines en -organisaties een enquête onder wielertoeristen. Daarin polsten ze naar erectiestoornissen, vruchtbaarheid en prostaatkanker maar ook naar demografische factoren (leeftijd, geslacht, opleiding), fietsgedrag, BMI, hartslag in rust, rook- en drinkgedrag, cholesterol, bloeddruk, enzovoort. In het totaal namen 5.282 mannelijke fietsers deel aan de bevraging, waarvan er 56 werden uitgesloten omwille van onvolledige data.