...

Vandaag publiceert De Standaard in haar papieren editie een opiniestuk geschreven door een groep bekende ethici en artsen (*). Daarin nemen ze de werking van de Federale Controle- en Evaluatiecommissie Euthanasie flink op de korrel.Een eerste punt van kritiek is dat onder meer de onderzoeken van de VUB-UGent Onderzoeksgroep Zorg Rond het Levenseinde aantonen dat circa 3% van de overlijdens het gevolg zijn van euthanasie. Nochtans geeft het pas gepubliceerde jaarverslag van de euthanasiecommissie aan dat dit percentage 1,8% betreft voor de periode 2014-2015. Heel wat gevallen worden dus niet gerapporteerd. Het is uiteraard niet de schuld van de commissie dat sommige artsen gevallen niet als euthanasie beschouwen of ze weigeren te rapporteren. Maar de briefschrijvers vinden het wel onbegrijpelijk dat de commissie dit niet aanklaagt. Ze zijn van oordeel dat de commissie faalt in haar controle-opdracht. In één adem wordt betreurd dat "de wet geen sanctie voorziet als een arts verzuimt een geval van euthanasie te melden."Kritiek heeft het opiniestuk ook op de slechte kwaliteit van de registratiedocumenten, één op vier aangiftes blijkt onjuist ingevuld. Daarbij verwijst men naar Nederland waar de documenten veel beter en niet anoniem ingevuld worden. "Door de Belgische anonimiteit is al minstens één manifest onwettig euthanasiegeval gepasseerd", zo luidt het.De commissie stelt zich op als rechtbank, vervolgen de criticasters. Want ook als niet alle procedurevereisten en voorwaarden vervuld zijn, keurt men de aangifte soms goed. Terwijl het juist haar wettelijke opdracht is om na te gaan of wel aan alle voorwaarden voldaan werd. En nog: de commissie stelt zich soms op als 'wetgever'. Bij herhaling interpreteert ze zelf de wet. Zo stelde de euthanasiecommissie bijvoorbeeld dat de wet medisch begeleide zelfdoding toelaat. Terwijl de briefschrijvers erop wijzen dat de wet enkel gaat over euthanasie, gedefinieerd als het 'opzettelijk levensbeëindigend handelen door een andere dan de betrokkene, op diens verzoek.'De groep artsen en ethici is tot slot van oordeel dat het jaarverslag van de euthanasiecommissie "moet leiden tot een debat over het vele werk dat nodig is om te zorgen dat de wet wordt gerespecteerd en aangepast waar nodig."(*) Ondertekenden: Kasper Raus, Sigrid Sterckx, Marc Desmet, Ignaas Devisch, Farah Focquaert, An Haekens, Gert Huysmans, Jo Lisaerde, Senne Mullie, Herman Nys, Guido Pennings, Veerle Provoost, An Revelingien, Paul Schotsmans, Joris Vandenberghe, Paul Vanden Berghe, Nele Van Den Noortgate en Bert Vanderhaegen.