...

Michel Creemers, zelf huisarts in Lint, legt uit hoe deze feedback tot stand kwam: "Ik ben al een aantal jaar voorzitter van de NRKP. Pas de laatste jaren beschikken we over een dergelijke uitgebreide dataset, op allerlei gebieden - dankzij de directie Onderzoek, Ontwikkeling en Kwaliteitspromotie, en het werk van Pascal Meeus.""De thema's voor de feedback heeft de werkgroep huisartsgeneeskunde van de NRKP geselecteerd. Het zijn thema's die de leden van de werkgroep - vertegenwoordigers van wetenschappelijke verenigingen van huisartsen, van de universiteiten en van de beroepsorganisaties - na aan het hart liggen. De manier waarop de feedback is gepresenteerd, is met Domus Medica en de SSMG(*) uitgewerkt."Aan heikele thema's, zoals het grote aantal antibioticavoorschriften en het te grote aandeel daarin van de breedspectrumantibiotica, kan de NRKP niet voorbijgaan. Maar het gaat daarbij zeker niet over besparen, onderstreept dr. Creemers. "We kijken ook na of mensen met diabetes wel een voorschrift krijgen voor simvastatine bijvoorbeeld. En of targets gehaald worden voor de griepvaccinatie, voor de screening op borst- of op baarmoederhalskanker."De hervorming van de accreditering staat ook op de agenda van het Riziv. Michel Creemers hoopt dat er voor huisarts meer incentives komen om echt iets met deze data over de performantie te doen. "Eigenlijk zouden we animatoren moeten kunnen opleiden om een discussie over het performantierapport in de LOK-groepen in goede banen te leiden. Hopelijk kunnen we dat bij een volgende performantierapport verwezenlijken. Dat wilt overigens zeggen dat je vanuit de NRKP de agenda van de LOK's voor een stukje zou moeten kunnen bepalen."Kartel, het syndicaat waartoe dr. Creemers behoort, pleit ervoor dat artsen die goed scoren in het performantierapport, als incentive een extra beloning zouden krijgen bij de toekenning van het accrediteringsforfait. "Je ziet dat pay for performance werkt. In de UK, bijvoorbeeld, zorgen P4P-incentives voor een goede dekking bij vaccinatiecampagnes. Dichter bij huis zet de geïntegreerde praktijkpremie huisartsen ertoe aan om actiever gebruik te maken van de eHealth-diensten."Vroeger kregen huisartsen als feedback 'profielen' toegestuurd van hun voorschrijfgewoonten voor medicatie. Maar toen kregen ook alle specialisten een eigen profiel."We hebben zeker data over de specialisten, maar de meeste zijn nog niet verwerkt. Voorlopig is dat ook niet gepland. We willen daar graag werk van maken maar een tijdslijn is er niet. Dat is ook moeilijk. De specialisten kun je niet als één groep benaderen. Er zijn meer dan 30 verschillende disciplines." Zaak is volgens Creemers ook om specialisten en wetenschappelijke verenigingen te vinden die met de NRKP willen samenwerken om de feedbackacties te ondersteunen - maar dat is een herkenbaar probleem voor alle commissies en werkgroepen in het Riziv en de FOD. "We zouden in eerste instantie met onder meer de geriaters, pediaters en oftalmologen willen scheepgaan. Zij staan immers dicht bij de eerste lijn."Volgens dr. Creemers is het daarnaast al mogelijk ad hoc samen te werken met geïnteresseerde wetenschappelijke verenigingen. Pascal Meeus stelde bijvoorbeeld eind vorig jaar op de Nationale Commissie een rapport voor over praktijkvariaties (de presentatie staat op de website van het Riziv). "Uit de cijfers over bariatrische chirurgie blijkt bijvoorbeeld dat Belgische artsen gemiddeld significant minder gebruik maken van een gastric sleeve dan hun collega's in de rest van Europa of de wereld - en dat meer dan elders de toevlucht wordt genomen tot een gastric bypass. Bovendien zie je voor deze procedures een grote variatie tussen Belgische regio's. En dat geldt voor nogal wat andere ingrepen en technische verstrekkingen. Je ziet voor sommige zaken een grote tegenstelling tussen pakweg West-Vlaanderen en Limburg."De NRKP zou natuurlijk in zoveel mogelijk disciplines graag een discussie zien tot stand komen. Vanwaar komen die verschillen? Wat zijn de achterliggende redenen? Een warme oproep dus naar artsen en naar de wetenschappelijke verenigingen. "Specialisten zijn trouwens wel al gewoon om met kwaliteit bezig te zijn. Ze doen dat doorheen de verschillende accrediteringsrondes in hun ziekenhuis, bijvoorbeeld", weet Creemers.(*) Société Scientifique de Médecine Générale