...

Dat meldde minister van Sociale Zalen en Gezondheidszorg Maggie De Block (Open VLD) onlangs in de Commissie Volksgezondheid. De Federale Raad moet advies uitbrengen over alle aangelegenheden inzake klinische psychologie, klinische orthopedagogie en psychotherapie.Wellicht bovenaan het lijstje van de uit te brengen adviezen is de reparatie van de wet van 10 juli 2016. Die wet legt de opleidingsvereisten vast voor het beoefenen van psychotherapie. Maar het Grondwettelijk Hof vernietigde de wet gedeeltelijk.Dit Hof struikelde erover dat de overgangsbepalingen in de wet ontoereikend waren: wie al psychotherapie beoefende, mocht alleen nog onder toezicht werken als hij wel een bachelordiploma bezit maar geen zorgberoep uitoefent. En wie geen bachelordiploma in het bezit heeft, viel helemaal uit de boot.Minister De Block stelt vast dat dit arrest de overheid niet verplicht een nieuwe wet uit te vaardigen, maar wel dat "zolang er geen specifieke regeling wordt uitgevaardigd er geen specifieke voorwaarden zijn gekoppeld aan de uitoefening."Het KB met de samenstelling van de Federale Raad verscheen in het Staatsblad van 14 juni.