...

Het systeem van 'aangenomen artsen' bij de federale politie wekt al langer ergernis bij de artsen en het syndicaat. Politieagenten betalen alleen het bedrag aan de arts dat ze van het ziekenfonds terugkrijgen. Het remgeld moet de arts factureren aan de medische dienst van de federale politie. Maar het budget bij de politie zou op zijn, en sommige leden van het artsensyndicaat trokken aan de alarmbel. Ze zouden hun geld niet meer tijdig uitbetaald krijgen. Het ASGB roept de collega's op om hun ervaringen mee te delen.KafkaDe federale politie werkt, net zoals het leger, met erkende, zogenaamde 'aangenomen' huisartsen. "Om concurrentie tussen de artsen te vermijden hebben we in onze kring maar iedereen aangenomen arts gemaakt", vertelt dr. Reinier Hueting van ASGB/Kartel. "Maar het hele systeem is bij de haren getrokken. Al jaren geleden hebben we deze kafkaiaanse administratie aangeklaagd bij de toenmalige minister van administratieve vereenvoudiging, Vincent Van Quickenborne. Maar daar hebben we nooit meer over gehoord."Voor de enkele euro's remgeld moet de arts formulieren met de hand invullen in drievoud, en die om de drie maanden naar de medische dienst van de federale politie sturen. Iedere politieagent is bij de dienst bekend met een eigen nummer, en dat moet telkens vermeld worden. "Ik heb de neiging dat hele gedoe maar te laten vallen", geeft Kartel-voorzitter Hueting toe. "Ik hoor dezelfde reactie bij de collega's uit Antwerpen, bijvoorbeeld. Het lijkt wel alsof dat de bedoeling is. Maar het gaat toch te ver dat de arts moet opdraaien voor de gratis geneeskunde van de politie."Elektronisch tijdperkHet hele systeem had al lang geleden herzien moeten worden. Het is ook helemaal niet meer aangepast aan de huidige elektronische mogelijkheden. "Een geneesmiddelenvoorschrift moet je maken op een apart formulier, op blauw papier. De medische dienst staat daarop. Ik had ooit, toen mijn voorraadje was uitgeput, kopieën gemaakt en die gebruikt. Maar die kreeg ik prompt terug. Ik moest alles overschrijven op de blauwe formuliertjes.""En wat als we binnenkort voorschriften maken met Recip-e? Ook als ik nu een voorschrift maak met de computer, moet ik alles met de hand overschrijven op de blauwe papiertjes."Er zijn nog diensten en bedrijven die hun werknemers de medische kosten terugbetalen, weet dr. Hueting. "Maar daar is het de patiënt die alles bijhoudt en inbrengt. Alleen de federale politie schuift alles af op artsen en andere zorgverleners die prestaties leveren."Tot nu toe waren er met de uitbetaling zelf niet zoveel problemen. Maar als nu zelfs dat niet meer verzekerd is; gaat de emmer wel heel hard overlopen, vindt het ASGB.