...

De ministerraad keurde vrijdag het bedrag goed dat de federale overheid betaalt voor de vaccinatieprogramma's van de gemeenschappen. Het gaat om de vaccins die zijn opgenomen in de vaccinatiekalender 2007 van de Hoge Gezondheidsraad. Het bedrag komt van de ziekteverzekering.Voor 2013 zet het Riziv 30 miljoen opzij: 16 miljoen voor de Vlaamse gemeenschap en 13,5 miljoen voor de Franse en Duitse gemeenschappen van ons land. De bedragen voor de beide gemeenschappen zijn voor 2013 precies dezelfde als die voor 2012. De overheid betaalt overigens ten hoogste twee derde van de uitgaven voor deze programma's. De rest moeten de gemeenschappen zelf bijpassen.De gemeenschappen ontvangen de bedragen waar ze recht op hebben in twee fasen. Een voorschot wordt in principe meteen betaald, al zal men minstens moeten wachten tot het besluit in het Staatsblad is verschenen. Het saldo wordt normaal gezien volgend jaar afgerekend, aan de hand van de facturen die de gemeenschappen voorleggen.Wouter Colson