...

Febelgen, de federatie van de generische geneesmiddelenindustrie, lanceert een nieuw voorschrijfmodel. "In plaats van minimumquota voor goedkope geneesmiddelen zou de overheid beter een maximumpercentage voor dure geneesmiddelen opleggen."Febelgen wil afrekenen met wat het "de fixatie op blinde prijsverlagingen" noemt, die op termijn leidt tot geneesmiddelentekorten. Het nieuwe voorstel komt erop neer dat men afstapt van de tendens naar steeds hogere minimumquota voor goedkoop voorschrijven. In de plaats daarvan wil de generische sector maximumpercentages voor dure geneesmiddelen. Die maxima worden niet vastgelegd per artsendiscipline maar per therapeutische klasse."Het maximumpercentage in elke therapeutische klasse moet worden vastgelegd op de helft van het aantal dure geneesmiddelen dat er vandaag in wordt voorgeschreven," zegt Joris Van Assche (Febelgen) in Trends. "Op die manier hebben artsen nog steeds voldoende ruimte om indien nodig een duurdere molecule voor te schrijven."