...

Febelgen haalt in zijn laatste nieuwsbrief uit naar de denktank Itinera. Een systeem van openbare aanbestedingen voor geneesmiddelen, zoals de denktank voorstelt, heeft op termijn vooral negatieve effecten.Febelgen - de Belgische koepelorganisatie van de generieke geneesmiddelensector - citeert professor Steven Simoens van het Leuvense Onderzoekscentrum voor Farmaceutische Zorg en Farmaco-economie. Die waarschuwde op het laatste congres van de European Generics Medicines Association (EGA) op 15 juni tegen de invoering van zogenaamde tenderingsystemen zoals het Nieuw-Zeelandse Kiwimodel."Op korte termijn kunnen deze systemen een wezenlijk effect teweegbrengen, maar op lange termijn houden zij het risico in concurrentie te verminderen, want een stijgend aantal spelers zal de markt verlaten. De vraag die men zich moet stellen is of men de prijzen ook op lange termijn zeer laag kan houden", aldus professor Simoens.Het ei van ItineraIn de Nieuwsbrief uit Febelgen dan ook kritiek op de voorstellen die Itinera in mei van dit jaar formuleerde. In het rapport 'Het gouden ei van geneesmiddelen in België: hervormen of vrijwaren?' stelde Itinera voor om een systeem in te voeren zoals in Nederland of Duitsland: verzekeringsinstellingen sluiten met farmaceutische bedrijven contracten af voor het leveren van generieke geneesmiddelen tegen de goedkoopste prijs.Een dergelijk systeem van 'selectieve contractering' kan grootschalige besparingen realiseren zonder kwaliteitsverlies, aldus Itinera. Selectieve contractering is volgens de denktank dan ook beter dan het Nieuw-Zeelandse model, dat op termijn monopolies in de hand werkt. Maar volgens Febelgen is er niet zoveel verschil tussen het oorspronkelijke kiwimodel met aanbestedingen door de overheid, en de Duitse of Nederlandse versie ervan met aanbestedingen door verzekeraars."De Nederlandse en Duitse prijzen behoren tot de laagste ter wereld en de generieke geneesmiddelensector is er volledig ontwricht, met als resultaat een drastische vermindering van het aantal generieke aanbieders op de markt", stelt Febelgen.En van dit standpunt hoort Febelgen echo's bij de directeur van de EGA, Greg Perry, die er tevens op wijst dat de problemen die op deze wijze ontstaan, kunnen worden geëxporteerd: "In de landen die 'tendering'-systemen toepassen, zakken de prijsniveaus kunstmatig en zodanig dat zij vaak tot de laagste ter wereld behoren, met desastreuze gevolgen voor de duurzaamheid van de generieke geneesmiddelensector in die landen. Indien die prijzen nu ook nog eens als referentie gehanteerd worden voor andere landen in de EU, dan blijven de perverse effecten van de zogenaamde tenderingsystemen ook in die landen niet uit."