...

Febelgen is er niet over te spreken dat de prijsdaling met 1,95% die de regering oplegt, gemoduleerd kan worden. De producenten van merkgeneesmiddelen kunnen zo de concurrentie in het postoctrooi-segment op de spits drijven, luidt het. Op 1 april 2013 worden de prijzen van alle terugbetaalde geneesmiddelen met 1,95% verlaagd. Van alle inleveringen die de geneesmiddelensector volgend jaar treffen, is het precies die verplichte prijsdaling die Febelgen het meest dwarszit. De federatie van de generieke farmabedrijven is er niet over te spreken dat bedrijven die prijsdaling kunnen moduleren: ze kunnen het ene product wat meer in prijs verlagen, het andere wat minder of helemaal niet."Originators kunnen zo de prijsverlagingen die ze hadden moeten doorvoeren op hun octrooiproducten, afkopen met prijsverlagingen op geneesmiddelen waarvan het octrooi is verstreken", zegt Joris Van Assche, woordvoerder van Febelgen. "Het is precies in dit segment dat de generieke geneesmiddelen actief zijn. Het gevolg is dat generieke bedrijven geen andere keuze hebben dan deze prijsdalingen te volgen."Genericaproducenten dreigen op die manier een veelvoud van de besparingsinspanningen van de originators te moeten leveren, waarschuwt hij. "Dat is niet alleen disproportioneel, het dreigt ook de slagkracht van de generieke sector te ondergraven." De programmawet, die alle begrotingsmaatregelen wettelijk vastlegt, voorziet wel correctiemaatregelen maar voor Febelgen volstaan die niet. Volume-brilDe federatie is boos over de suggestie die pharma.be eerder deed dat er in België in vergelijking met andere landen nog ruimte zou zijn voor prijsdalingen op generieke geneesmiddelen. "De werkelijkheid is anders. Omdat de Belgische overheid een uitzonderlijk goed klimaat heeft gecreëerd voor merkgeneesmiddelen, kunnen zij hun marktaandeel behouden eenmaal het octrooi is afgelopen. Bijna nergens in de Europese Unie worden zo weinig generieke geneesmiddelen gebruikt als in België."Van Assche vindt het ook hoog tijd om af te stappen van de slogans over het hoge volume van geneesmiddelen. "Natuurlijk moeten outliers opgevolgd worden. Maar laat ons niet in slogans vervallen en alles bekijken door de volume-bril. Waar het wél op aankomt is het doelmatig gebruik van geneesmiddelen: hoe kan je voor een bepaalde uitgave de grootste gezondheidswinst realiseren? Kies je voor die benadering, dan hebben generieken en biosimilars een cruciale rol te vervullen en zijn ze in een aantal gevallen zelfs levensreddend."