...

Febelgen, de federatie van de generieke geneesmiddelenbedrijven, hoopt op een evenwichtige spreiding van de besparingen in de gezondheidszorg. In het verleden deelde vooral de postoctrooimarkt in de klappen. Maar de generische industrie kan niet eindeloos blijven inleveren, zegt Joris Van Assche. Het is voorlopig nog wachten tot de zes partijvoorzitters precieze, becijferde voorstellen op tafel leggen. Besparingen in de gezondheidszorg en het geneesmiddelenbudget zijn wellicht onafwendbaar. Maar in afwachting van een concreet regeerakkoord heeft het weinig zin om een cijferoorlog te ontketenen. Febelgen wil de onderhandelaars wel herinneren aan enkele uitgangspunten die voor de generische industrie van levensbelang zijn. "Het lijkt wel logisch dat alle actoren hun steentje moeten bijdragen als er bezuinigd wordt. Maar tot nu toe werd die logica niet gerespecteerd", zegt Joris van Assche, afgevaardigd bestuurder van Febelgen. "Als er de afgelopen jaren bespaard werd in het Riziv-budget, stonden geneesmiddelen steevast op de eerste rij. Binnen het geneesmiddelenbudget was het vooral de generieke sector die het gros van de besparingslast moest dragen. En dan zie je dat die besparingslast een molensteen om de nek van die éne sector wordt. Dat kan zo niet voort."Door de opeenstapeling van de verschillende prijsdalingen is voor een aantal generieke geneesmiddelen de grens van het economisch haalbare bereikt. "Je kan niet eindeloos inleveren. Ieder generiek geneesmiddel dat nieuw op de markt komt, moet minstens 44% goedkoper zijn dan de initiële prijs van het merkproduct, zonder enige garantie op omzet. Daar bovenop komen een hele reeks van verplichte prijsdalingen waardoor de prijs van heel wat belangrijke generieke geneesmiddelen uiteindelijk moet zakken tot 60% en meer, met uitschieters tot 90%."Febelgen klaagt over de vele hindernissen die generieke geneesmiddelenbedrijven ondervinden om hun producten tijdig op de markt te kunnen brengen. Van de 31 generieke geneesmiddelen die klaar stonden voor lancering in 2010 of 2011 zullen er 17 uiteindelijk laattijdig of helemaal op de markt komen. Op jaarbasis loopt het Riziv zo 88 miljoen euro aan besparingen mis, zegt de federatie. We hebben er allemaal belang bij dat er ook na 2015 nog generieke geneesmiddelenbedrijven bestaan, aldus Van Assche. "Waar het op aankomt, is dat generieke geneesmiddelenbedrijven het ook in de toekomst de moeite waard blijven vinden om de concurrentie aan te gaan, en om hun laaggeprijsde geneesmiddelen op de markt te zetten. Dat is niet alleen goed voor deze bedrijven zelf, ook de gemeenschap vaart er wel bij. Meer dan de helft van de generieke geneesmiddelen worden nog in België geproduceerd. Zonder generieken was de geneesmiddelenfactuur voor de Belgische Staat tot nu toe 2,5 miljard duurder uitgevallen."