...

FeBelGen betreurt de recente besparingen van de regering op het geneesmiddelenbudget. FeBelGen vreest voor moeilijkheden bij de aflevering van geneesmiddelen. Voor de sector van generieke geneesmiddelen zijn de grenzen bereikt. De maatregelen van de regering, die de goedkeuring inhouden van het automatische VOS - dat is het verplicht afleveren van de goedkoopste equivalente middel - voor antibiotica en antimycotica, kunnen voor FeBelGen eigenlijk niet door de beugel.De verschillende voorstellen die door de Nationale Commissie Geneesheren-Ziekenfondsen begin deze week als alternatief werden naar voren geschoven, sluiten nauwer aan bij een zuinig maar doelmatig gezondheidsbeleid - aldus FeBelGen, dat de Belgische producenten van generieke middelen vertegenwoordigt.Tekorten? Generieke geneesmiddelen spelen een sleutelrol in het onder controle houden van de uitgaven. Maar FeBelGen vreest dat de verplichting voor de apotheker om altijd het goedkoopste middel - binnen een bepaalde prijsvork - af te leveren tot problemen en tekorten op de markt zal leiden. Dat wordt ook vastgesteld in andere landen die met gelijkaardige systemen werken. Het prijsniveau van de middelen moet immers voortdurend worden aangepast.De generieke geneesmiddelensector wordt op dit ogenblik geconfronteerd met een chaotisch systeem dat niet minder van vijf verschillende besparingsmaatregelen omvat. Alleen al door de toepassing van de maatregelen die recent ingevoerd werden, zal de prijs van generieke geneesmiddelen globaal met minstens 10% dalen. Voor sommige veel gebruikte generieke geneesmiddelen zal dat nog veel meer zijn.De nieuwe besparingen komen nog eens bovenop de 15% die al ingeleverd werd over de periode 2009-2011. Voor de sector zijn de grenzen van het haalbare bereikt. De sector hoopt snel met de regering te kunnen overleggen.