...

Tot dusver stond in de bijsluiters alleen dat er een risico op veneuze trombo-embolie bestaat bij mannen met een abnormale stijging van het aantal circulerende cellen in het bloed (polycythemie), wat één van de bijwerkingen van deze geneesmiddelen is. Volgens een studie die eind 2013 verschenen is in JAMA, verhogen deze geneesmiddelen het risico op een cardiovasculair accident echter met 29%. (2) Bovendien werd aan de FDA melding gemaakt van meerdere gevallen van flebotrombose door testosterongebruik, maar zonder polycythemie. Daarom heeft de FDA beslist om de waarschuwing voor bijwerkingen uit te breiden tot alle patiënten die de behandeling krijgen. Een bloedklonter kan immers een veneuze trombose of een longembolie veroorzaken, die fataal kunnen aflopen. In zijn laatste verklaring vraagt de FDA artsen ook om, vooraleer ze een dergelijke behandeling voorschrijven, de voordelen en de risico's ernstig tegen elkaar af te wegen. Een testosteronconcentratie tussen 4 en 8 mg/ml bloed wordt als normaal beschouwd. (referenties: (1) verklaring van de FDA, 20 juni 2014, (2) JAMA, 6 november 2013, doi: 10.1001/jama.2013.280386)