...

De geneesmiddelensector schept in 2012 zowat een half miljard euro aan budgettaire ruimte voor de financiering van de gezondheidszorg. Dat maakte pharma.be bekend in de marge van de federale begrotingsonderhandelingen.De financiële crisis treft de Europese landen diep en maakt belangrijke besparingsprogramma's onvermijdelijk, ook in de gezondheidszorg. Vandaar dat Ierland, Spanje en Portugal beslist hebben een omzetheffing van 8% in de geneesmiddelensector in te voeren. Pharma.be wijst er in dat verband op dat de Belgische farmasector al langer vertrouwd is met dergelijke omzettaksen. Ze kosten de sector 250 miljoen euro op jaarbasis. Bovenop die omzetheffing komt nog bijna 100 miljoen euro besparingen door prijsdalingen na octrooiverval. Ten slotte is er ook nog de inflatie: de indexmassa voor de ziekteverzekering wordt ook berekend op het geneesmiddelenbudget, maar dat bedrag (70 miljoen euro) wordt gebruikt voor uitgaven van andere sectoren binnen de ziekteverzekering.In totaal draagt de farmasector zowat een half miljard bij tot het budget van de gezondheidszorg. De onderhandelaars moeten daarmee rekening houden, vindt pharma.be. De vereniging vindt het verontrustend dat na 20 jaar van onafgebroken groei het aantal jobs, de investeringen in R&D en het aantal klinische studies in ons land op de terugweg zijn. Ook de in 2012 opgelegde besparingen voor geneesmiddelen zijn volgens pharma.be disproportioneel. Het relatieve aandeel van de uitgaven voor geneesmiddelen in het gezondheidsbudget daalt immers. Het gevolg is dat patiten in hun eerstelijnsbehandeling minder toegang hebben tot innovatieve behandelingen.