...

Een vergiftigd geschenk. Zo noemt Leo Neels (pharma.be) de opdracht die de medicomut krijgt om uiterlijk tegen eind januari voor 21,6 miljoen besparingen te zoeken in het volume van ppi's en antibiotica. Het lijkt al op voorhand uitgemaakt dat die opdracht een 'mission impossible' is, zegt Prof. Neels, algemeen directeur van pharma.be. "De autoriteiten zitten nu al vijf jaar te kijken naar de volumestijging in die klassen, zonder resultaat. Hoe zou de medicomut de klus dan op enkele weken kunnen klaren?"Slaagt de medicomut niet, dan treedt de reservemaatregel in werking: het 'automatisch voorschrift op stofnaam (Vos)' voor antibiotica en antimycotica in de ambulante zorg. Terwijl de overheid tot nog toe eerder behoedzaam manoeuvreerde met het DCI-voorschrift, en artsen het aarzelend en traag oppikten, jaagt men er nu een scudraket door, zegt Neels. Hij wijst erop "dat het arts is die verantwoordelijk blijft voor de behandeling van zijn of haar patiënt, niet de apotheker, niet de minister en ook niet het Riziv". Eind november, toen de contouren van de begrotingsmaatregelen in de ziekteverzekering voor het eerst zichtbaar werden, reageerde pharma.be nochtans zichtbaar opgelucht met een persbericht dat opvallend mild van toon was. De sector moet weliswaar op jaarbasis voor 213 miljoen in de beurs tasten, wat overeenkomt met 5% van het geneesmiddelenbudget. Maar voor het eerst sinds jaren werd de besparingsinspanning wat evenwichtiger verdeeld en deelde de farmasector niet als enige in de klappen. Leo Neels: "Onze sector wordt in 2012 voor 38,5% van de besparingen aangesproken, terwijl we vroeger makkelijk tweederde tot zelfs 90% op onze nek kregen geschoven. Dat het budget dit keer evenwichtiger is, waarderen we. Ik blijf dat ook vandaag herhalen." Maar over de individuele maatregelen, zoals het automatisch voorschrijven op stofnaam, is Neels veel minder te spreken. "Die maatregelen hangen met spuug en touw aan elkaar. En waar we aanvankelijk nog de indruk hadden dat er enige ruimte voor overleg was, bleek dat uiteindelijk ijdele hoop. Ik hoop dat ik me hier vergis, en kijk uit naar overleg ten gronde."De belofte van premier Di Rupo om het biotech-R&D-overlegplatform opnieuw leven in te blazen, vindt Leo Neels wel bemoedigend. pharma.be kreeg de toezegging dat het platform bijeenkomt voor de zomervakantie. "We zien daarin een erkenning voor de innoverende biofarma-industrie. Het is een blijk van waardering voor onze investeringen, jobcreatie en clinical trials. We kijken er enorm naar uit om terug aan de bredere regeringstafel te zitten, met de premier, en de ministers van Sociale Zaken, Economie en Wetenschapsbeleid."Voor de integrale versie van het interview met Leo Neels verwijzen we u door naar Artsenkrant van begin januari.