...

De groei met 11,6% van het budget voor onderzoek en ontwikkeling betekende een nieuw record: "De Belgische investeringen in O&O naar nieuwe geneesmiddelen waren nooit eerder zó hoog", Catherine Rutten, CEO van pharma.be. WerkgelegenheidDe farmaceutische sector is de meest innoverende sector in België, claimt de koepelvereniging van de farmaceutische industrie. Ze stelde in 2016 in België 35.250 mensen tewerk, waarvan 552 nieuwe banen: een groei met 1,6%. Meer dan de helft (57%) van het personeel is hooggeschoold en bijna een derde (29%) heeft een universitair diploma.Bijna 4.500 van deze werknemers zijn hooggekwalificeerde onderzoekers. Van hen komt ongeveer een vijfde (18%) uit het buitenland."Farma-multinationals in België, maar ook kleine en middelgrote farmaceutische bedrijven beschikken over uitstekende infrastructuur en getalenteerde arbeidskrachten om onderzoek te doen naar innovatieve geneesmiddelen en vaccins", aldus mevr. Rutten.VoortrekkerDe helft van de werknemers in de farmaceutische sector zijn vrouwen. Deze sector telt ook meer vrouwen in leidinggevende functies dan gelijk welk andere, toont Pharma.be aan met cijfers. Met 31,5% zit het hier aan de kop van het peleton.Iedere job binnen de farmaceutische industrie zorgt indirect ook voor extra tewerkstelling in andere sectoren. Pharma.be schat dat op een factor 4,6. Dat zijn banen in logistieke bedrijven maar ook in ziekenhuizen, bijvoorbeeld voor klinische studies.Positieve handelsbalans Het belang van de farmaceutische industrie voor de Belgisch economie blijkt ook uit de exportcijfers. In 2016 exporteerde België geneesmiddelen en vaccins ter waarde van 40,7 mijlard euro. Dat bedrag lag iets lager dan in 2015. Maar in 2016 bedroeg de positieve handelsbalans niet minder dan 7,2 miljard euro - ruim een miljard meer dan in 2015. De farma-industrie is goed voor 11,3% van de totale export van ons land.