...

Volgens de laatste kengetallen van de Farmaceutische Verstrekkingen in de Ambulante Praktijk - beter bekend als de Farmanet-data - was in 2009 64,4% van de totale geneesmiddelenuitgaven terug te brengen tot de top vier van de geneesmiddelengroepen: medicatie voor hartvaatletsels (Klasse C), medicatie voor het zenuwstel (Klasse N), antineoplastische en immunomodulerende middelen (Klasse L) en geneesmiddelen voor het maagdarmkanaal en het metabolisme (Klasse A).Antibiotica: kanteljaar 2006Antimicrobie middelen voor systemisch gebruik, hoofdzakelijk antibiotica, prijkten op de vijfde plaats. Tot 2006 werd een daling in nettobedragen vastgesteld in die klasse. Maar die daling stopte; de komende drie jaren steeg het volume zelfs. De nettokost van geneesmiddelen Klasse L nam sterk toe: cytostatica en immunomodulerende geneesmiddelen waren in 2009 goed voor een kwart van de totale geneesmiddelenuitgaven van specialisten.Op basis van de gebruikte volumes zien we een andere rangschikking. (Verschillen zijn te wijten aan de verschillende behandelingskost per Daily Defined Doses.) Ook hier stond hartvaatletselmedicatie (Klasse C) anno 2009 op een. Op twee volgden echter de geneesmiddelen voor het maagdarmkanaal en het metabolisme (Klasse A), op drie medicamenten voor het zenuwstelsel (Klasse N) en op vier middelen voor het ademhalingsstelsel (Klasse R).De gemiddelde arts schreef in 2009 25% van de geneesmiddelen voor onder de vorm van een generiek, 41,3% zelfs indien we de "goedkope originele specialiteiten" meerekenen. SekseverschillenHet geneesmiddelenverbruik bij vrouwen lag hoger dan bij mannen. Vrouwen namen onder andere meer schildklierpreparaten en antidepressiva. Mannen gebruikten dan weer meer cardiovasculaire medicatie.Anno 2009 kwam 83,7% van het volume van voorgeschreven medicamenten van de hand van huisartsen. In bijna de helft van die gevallen ging het over cardiovasculaire middelen, gevolgd door medicatie voor het maagdarmkanaal en het metabolisme, het zenuwstelsel en het ademhalingsstelsel.Het aantal voorschriften door specialisten nam toe. Nieuwe geneesmiddelen zijn meestal ingeschreven met bijzondere vergoedingsvoorwaarden waardoor specialisten de eerste diagnose stellen.DU90%-rangschikkingIn de rangschikking van meest gebruikte geneesmiddelen (DU90%) maakte onder andere medicatie tegen hiv een grote sprong voorwaarts. Papillomavirusvaccins zakten op die ranking.Bij huisartsen bleven statines en protonpompinhibitoren op kop van de DU90% voor algemeen geneeskundigen. Nieuw waren de angiotensine-ii-antagonisten met calciumantagonisten, hmg coa reductaseremmers met andere hypolipemierende middelen en calcineurineremmers.Verder ontvingen anno 2009 43.745 patiten anti-Alzheimer geneesmiddelen en waren bijna 2,4 miljoen patiten in behandeling met n of meer antihypertensiva.