...

Daaruit blijkt dat dopamineagonisten en geneesmiddelen die zich binden aan de alfa 2-eenheid van de calciumkanalen (gabapentine en pregabaline) deze symptomen verminderen en de slaapkwaliteit en specifiek aan deze ziekte gebonden levenskwaliteit verbeteren. Bijwerkingen en stopzetting van de behandeling door bijwerkingen komen vrij vaak voor. (referentie: Wilt TJ et al. JAMA Intern Med. 2013;doi:10.1001/jamainternmed.2013.3733)