...

Het tijdschrift Patient View Quarterly pakt uit met een 400 pagina's dik rapport over de relatie tussen artsen en patiten. Opvallende conclusie is dat meer dan de helft van de patitengroeperingen die aan de peiling deelnamen vinden dat artsen een rem zetten op de middelen voor diagnose, behandeling en ondersteuning die hun gezondheidstoestand vereist. Zorgverstrekkers moeten dan ook ophouden om patiten te verplichten om te vechten tegen het systeem om de zorg te bekomen die ze nodig hebben, stellen ze. Dat is inderdaad wat er gebeurt in landen zoals het Verenigd Koninkrijk, waar het al zorgrantsoenering is wat de klok slaat. Verder valt op dat heel wat patiten - al lopen de resultaten hier wel uiteen van land tot land - vinden dat initiatieven van farmaceutische bedrijven de arts-patitrelatie kunnen verbeteren. Dat vinden vooral patiten uit de VS, Canada, Oost-Europa, Itali Nieuw-Zeeland en Spanje (zie figuur).Figuur 1 - Percentage groepen die, in de 12 bestudeerde landen, vinden dat de industrie een positieve rol kan spelen in de verbetering van de arts-patitrelatie.Onder die initiatieven verstaan we dan met name programma's die de nadruk leggen op een betere arts-patitrelatie, onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen, de ontwikkeling van nieuwe technologie die de patit helpt om zich actief in te zetten, patitgerichte opleiding van zorgverstrekkers, opvolging van de resultaten van producten die de patiten gebruiken, aanmoediging van een grotere inbreng van de patit in de arts-patitrelatie, voorlichting van de patiten over de optimale manier om met het zorgsysteem om te gaan, patiten helpen bij de individuele aanpak van hun ziekte, de ter beschikkingstelling van geneesmiddelen voor compassionate use, artsen middelen aanreiken om beter met hun patiten te communiceren, enzovoort. Figuur 2 - Percentage groepen die zo'n positieve rol zien ten aanzien van de betrokken aandoeningen.