...

Dat laat pharma.be, de algemene vereniging van de geneesmiddelenindustrie, weten naar aanleiding van een recente enquête onder haar leden. Bedrijven signaleren zowel extra investeringen in onderzoek en ontwikkeling voor de behandeling van covid-19 als voor de ontwikkeling van nieuwe vaccins -met name door AstraZeneca, J&J, MSD, Pfizer en Sanof/GSK.Daarnaast werd ook geïnvesteerd in extra capaciteit, vooral in productiecapaciteit maar ook in logistiek. Een kwart van de farmabedrijven in België bleef mensen aanwerven, ondanks de moeilijke macro-economische omstandigheden. Tegelijk streven de bedrijven ernaar het tempo van klinische studies in andere therapeutische velden bij te houden. Men stelt alles in het werk om de optimale zorgcapaciteit voor patiënten in België te verzekeren maar de bedrijven stellen daarbij vast dat heel wat andere therapieën uitgesteld of afgelast worden. Klinische studies voor niet-covid-gerelateerde geneesmiddelen en terugbetalingen lopen vertraging op. 62% van de bedrijven gaf aan met negatieve gevolgen te kampen door de pandemie. Toch nam het merendeel zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid via donaties van bijvoorbeeld beschermingsmateriaal of het ter beschikking stellen van labocapaciteit.Voor Caroline Ven, CEO van pharma.be zijn de inspanningen van de industrie op het vlak van vaccins en behandeling van de ziekte aanleiding om de Belgische autoriteiten op te roepen "het bijzonder waardevolle ecosysteem waar de farmaceutische industrie deel van uitmaakt, te koesteren. Naast een gunstig O&O-klimaat gaat het om vlotte regels en voorwaarden om deze snelle therapeutische innovaties snel bij de patiënt te krijgen," aldus Caroline Ven.