Minister De Block heeft beslist om de subsidies voor Farmaka (de vzw achter onder andere de onafhankelijke artsenbezoekers) stop te zetten.

In het regeerakkoord komen de woorden Evidence Based Medicine meermaals voor en over het geneesmiddelenbeleid wordt letterlijk geschreven: "Artsen worden gemotiveerd tot een doelmatiger geneesmiddelenvoorschrift zowel op vlak van prijs als volume. Er zal meer objectieve informatie verschaft worden aan de voorschrijvers."

Als het beleid maatregelen neemt waar patiënten, artsen of de sociale zekerheid niet bij gebaat is, rest de vraag van één miljoen: "Wie is er hier werkelijk bij gebaat?"

Waar is de 'evidence'?

Hoe kan dan zo een maatregel genomen worden die regelrecht lijkt in te gaan tegen het regeerakkoord. Is er 'Evidence' om deze werkmethode af te schaffen? Enkele feiten.

  1. In een recente studie uitgevoerd door de Universiteit Antwerpen werd de effectiviteit van de onafhankelijke artsenbezoeken op het voorschrijven van analgetica in de eerste lijn geanalyseerd. De studie wees op een aanpassing van het voorschrijfgedrag bij 5,3% van de bezochte artsen.
  2. Een KCE-rapport uit 2010 kon geen conclusies trekken - hoewel de literatuurstudie wel aantoonde dat onafhankelijke artsenbezoekers de zorgprocessen effectief beïnvloeden - en gaf een aantal aanbevelingen mee die Farmaka ondertussen implementeerde. Kan het geld veel efficiënter worden gebruikt door het aanreiken van digital support tools? Hoewel dit zeker een meerwaarde is, kan je je sterk de vraag stellen of een bureaublad vol pop-ups het kwaliteitsbevorderend project is waarop artsen zitten te wachten. Maar bovenal: die support tools zijn er nog niet in de medische programma's.
  3. Tenslotte is natuurlijk ook de artsentevredenheid belangrijk en die is in dit geval overweldigend positief.

Kortetermijndenken?

De enige conclusie die je dus kan trekken is dat dit een besparingsmaatregel is. Het totale budget voor onafhankelijke informatie over geneesmiddelen zakt van 3.450.000 naar 2.000.000.

Vergelijk dit met de honderden miljoenen overschrijding in het geneesmiddelenbudget waar we jaarlijks mee geconfronteerd worden en het wordt pas echt hallucinant.

Je zou verwachten dat als men echt wil inzetten op doelmatige zorg het budget voor onafhankelijke, praktische, wetenschappelijke informatieoverdracht naar de artsen verhoogd wordt.

Je zou verwachten dat in alle tools (onafhankelijke artsenbezoekers, support tools, ...) wordt geïnvesteerd.

Je zou verwachten dat er een lange termijnbeleid wordt uitgezet dat via PDCA-cycli wordt bijgestuurd. De return on investment kan gigantisch zijn.

Maar blijkbaar is een kortetermijnbesparing belangrijker.

Voor wie?

Ik kan alleen maar alle zorgverleners oproepen om de petitie georganiseerd door Farmaka massaal te tekenen. Neem dus één minuutje de tijd om te surfen naar www.farmaka.be en onderteken de petitie.

Petities zijn wat het zijn maar op zijn minst kunnen we aan de overheid een duidelijk signaal geven dat voor ons, zorgverleners, evidence based medicine en onafhankelijke toegankelijke verwerkte informatie voor artsen (en dit is dus veel meer dan gratis toegang tot de 27 miljoen artikels op Pubmed) essentieel is.

Want als het beleid maatregelen neemt waar noch de patiënten, noch de artsen, noch de sociale zekerheid bij gebaat is, rest de vraag van één miljoen: "Wie is er hier werkelijk bij gebaat?"

Minister De Block heeft beslist om de subsidies voor Farmaka (de vzw achter onder andere de onafhankelijke artsenbezoekers) stop te zetten.In het regeerakkoord komen de woorden Evidence Based Medicine meermaals voor en over het geneesmiddelenbeleid wordt letterlijk geschreven: "Artsen worden gemotiveerd tot een doelmatiger geneesmiddelenvoorschrift zowel op vlak van prijs als volume. Er zal meer objectieve informatie verschaft worden aan de voorschrijvers."Waar is de 'evidence'?Hoe kan dan zo een maatregel genomen worden die regelrecht lijkt in te gaan tegen het regeerakkoord. Is er 'Evidence' om deze werkmethode af te schaffen? Enkele feiten.Kortetermijndenken?De enige conclusie die je dus kan trekken is dat dit een besparingsmaatregel is. Het totale budget voor onafhankelijke informatie over geneesmiddelen zakt van 3.450.000 naar 2.000.000. Vergelijk dit met de honderden miljoenen overschrijding in het geneesmiddelenbudget waar we jaarlijks mee geconfronteerd worden en het wordt pas echt hallucinant.Je zou verwachten dat als men echt wil inzetten op doelmatige zorg het budget voor onafhankelijke, praktische, wetenschappelijke informatieoverdracht naar de artsen verhoogd wordt. Je zou verwachten dat in alle tools (onafhankelijke artsenbezoekers, support tools, ...) wordt geïnvesteerd. Je zou verwachten dat er een lange termijnbeleid wordt uitgezet dat via PDCA-cycli wordt bijgestuurd. De return on investment kan gigantisch zijn. Maar blijkbaar is een kortetermijnbesparing belangrijker.Voor wie?Ik kan alleen maar alle zorgverleners oproepen om de petitie georganiseerd door Farmaka massaal te tekenen. Neem dus één minuutje de tijd om te surfen naar www.farmaka.be en onderteken de petitie. Petities zijn wat het zijn maar op zijn minst kunnen we aan de overheid een duidelijk signaal geven dat voor ons, zorgverleners, evidence based medicine en onafhankelijke toegankelijke verwerkte informatie voor artsen (en dit is dus veel meer dan gratis toegang tot de 27 miljoen artikels op Pubmed) essentieel is.Want als het beleid maatregelen neemt waar noch de patiënten, noch de artsen, noch de sociale zekerheid bij gebaat is, rest de vraag van één miljoen: "Wie is er hier werkelijk bij gebaat?"