...

De berichtgeving in de dagbladpers grijpt terug naar een epidemiologische studie van jaren geleden, legt het FANC uit. "Die studie uit 2012 maakte melding van een verhoogd aantal gevallen van acute leukemie bij kinderen tussen 0 en 14 jaar in de regio Mol-Dessel. Zoals aangegeven in het persbericht dat het FANC toen publiceerde, was deze studie beschrijvend van aard en gebaseerd op een beperkt aantal gegevens uit de periode 2002-2008. De resultaten van het onderzoek laten dan ook niet toe om enige conclusies te trekken over een eventueel verband tussen de aanwezigheid van nucleaire installaties en het voorkomen van kanker bij kinderen in de regio Mol-Dessel." Gelijkaardige lokale verhogingen van het aantal gevallen van kanker bij kinderen werden ook op andere plaatsen in België vastgesteld, zonder dat daar een nucleaire installatie in de buurt gevestigd was, benadrukt het Agentschap. "De resultaten van deze studie moeten dan ook met de nodige voorzichtigheid worden benaderd. Verder wetenschappelijk onderzoek is noodzakelijk om sluitende conclusies te kunnen trekken."