...

Bijna de helft (43%) van de 15.000 ondervraagde patiënten uit 12 Europese landen vindt naar eigen zeggen dat familie en vrienden meer impact hebben op hun leefgewoonten die de gezondheid beïnvloeden. Volgens zowat een derde (36%) hebben familie en vrienden het meest effect op hun eetgedrag. Daartegenover staat dat een derde liever afstand neemt van familie of vrienden die het niet zo nauw nemen met hun gezondheid."Mensen hebben dus niet alleen invloed op hun eigen gezondheid maar ook op die van hun naasten", benadrukt Nick Fahy, voormalig directrice van de Health Information Unit van de Europese Commissie en nu gezondheidsconsulent bij Edelman. "Zowel goede als slechte raad omtrent gezondheid verspreidt zich via sociale banden."