...

Sommige geneesmiddelen verhogen de gevoeligheid van de huid voor uv-licht, waarschuwt het FAGG in een nieuwsbericht. Dergelijke 'fotosensibiliserende' geneesmiddelen kunnen aanleiding geven tot fotodermatosen: huidaandoeningen die worden veroorzaakt of versterkt door uv-licht. Fotosensibilisatie kan verlopen via twee mechanismen: fototoxische en fotoallergische reacties. Eenzelfde geneesmiddel kan zowel fototoxische als fotoallergische reacties uitlokken.Een fototoxische of niet-allergische reactie komt vaker voor dan fotoallergische reacties en lijkt op ernstige zonnebrand met eventuele blaasvorming. Ze treedt snel op na blootstelling en beperkt zich meestal tot de blootgestelde huid. De reactie is dosisafhankelijk en wanneer het geneesmiddel niet meer wordt genomen, treden de huidletsels bij vernieuwde blootstelling aan zonlicht of uv-stralen niet opnieuw op.Een fotoallergische reactie komt minder vaak voor en treedt trager op - soms na dagen of weken - of na herhaald of langdurig gebruik. Dit maakt het vaak moeilijker om het verband met het product te leggen. Het gaat om een immuunreactie die pas tot uiting komt als er licht op de huid komt. Mogelijke reacties zijn eczeemachtige huiduitslag of huiduitslag met blaasjes. Waarschuw uw patiëntEen lijst van veelgebruikte geneesmiddelen die niet samengaan met zon, is te vinden op de website van het BCFI. In de bijsluiter en de samenvatting van de kenmerken van het product (SKP) van het geneesmiddel staat altijd duidelijk vermeld wanneer het geneesmiddel dergelijke huidreacties kan veroorzaken.Artsen en apothekers waarschuwen patiënten best voor het risico van blootstelling aan zonlicht en intensief kunstlicht, zoals zonnebanken, sterke halogeenlampen, felle lampen in operatiekamers en in tandartsenpraktijken. Gebruik van verschillende fotosensibiliserende geneesmiddelen moet worden vermeden omdat dit het risico op een fotodermatose verhoogt. Bij optreden van tekenen van fotodermatose wordt geadviseerd het verdachte geneesmiddel direct te stoppen, in overleg met de voorschrijvende arts.VoorzorgsmaatregelenWie een van deze geneesmiddelen gebruikt, krijgt van het FAGG volgend advies:Patiënten en gezondheidszorgbeoefenaars worden aangemoedigd om vermoedelijke bijwerkingen te melden via eenbijwerkingmelden.be.