...

Het Koninklijk Besluit dat deze dotatie toekende verscheen vandaag, 19 september in het Belgisch Staatsblad. Begin dit jaar ontving het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten al 10,2 miljoen euro gespreid over twee dotaties. Het FAGG is geen kleine instelling. Op 1 januari 2009 stelde het 341 medewerkers tewerk, waaronder heel wat artsen, apothekers en dierenartsen.De FAGG moet waken over de kwaliteit van geneesmiddelen en van gezondheidsproducten. Dat omvat ook magistrale bereidingen, plantenextracten, homeopathische medicijnen en geneesmiddelen voor dieren.Het agentschap is actief op heel wat niveaus: het evalueert aanvragen tot registratie en het in handel brengen van medicijnen, het organiseert de farmacovigilantie in ons land, het houdt een oogje in het zeil bij de organisatie van klinische studies, controleert de conformiteit van geneesmiddelen en gezondheidsproducten, bestrijdt illegale praktijken, enzovoort.Naast de dotaties van de overheid heeft het FAGG heel wat eigen inkomsten. In 2009 bedroeg het aandeel van de eigen inkomsten in de begroting niet minder dan 63%.