...

De laatste weken worden de huisartsen overspoeld met brieven van de ziekenfondsen aan hun leden met de melding dat die patiënten het statuut van 'chronisch zieke' krijgen en daardoor in aanmerking komen voor de regeling derdebetaler (RDB), schrijft het SVH in een persmededeling."Op die manier wordt de huisarts als het ware onder druk gezet om die RDB toe te passen. Opvallend in deze brieven is de quasi-afwezigheid van het begrip 'remgeld'", lichten voorzitter Herman Moeremans en woordvoerder Steven Haesaert toe. InkomstenverliesHet systematisch toepassen van de RDB betekent - met de huidige beschikbare mogelijkheden - voor de huisarts extra administratieve lasten, gaan ze verder. "Weerom tijd die we aan papierwerk besteden en niet aan onze patiënten. De huisarts kan een beroep doen op een tarificatiedienst. De kost daarvoor betekent ongeveer 3% inkomstenverlies. En dit dus voor een administratieve taak waar de ziekenfondsen reeds voor betaald worden!"Bovendien is het voor de huisarts complex te weten wie al dan niet voor de RDB in aanmerking komt, stippen ze aan. "Het blijft moeilijk te weten wie welk remgeld moet betalen, ook met de beschikbare eHealth-mogelijkheden. Voor sommige prestaties zijn er zes of meer terugbetalingscategorieën. Via Mycarenet krijgen we wel info over verzekeringscodes, maar het statuut 'chronisch zieke' en de GMD-status kunnen nog altijd niet online geraadpleegd worden."WeerstandHet SVH is niet tegen het systeem van RDB, stellen Moeremans en Haesaert nog. "Alleen kan het niet de bedoeling zijn dat de toepassing ervan een inkomstenverlies voor de huisarts betekent. Bovendien moet het systeem eenvoudiger toepasbaar zijn!"Vanaf 1 januari volgend jaar wordt de RDB verplicht voor Omnio-patiënten en voor chronisch zieken. "Vandaag zomaar deze extra administratie in huisartsenschoenen duwen kan niet zonder te bespreken hoe die extra taken vergoed zullen worden." Verplichtingen zonder overleg roepen weerstand op, zoveel is duidelijk, stelt dokter Moeremans. Ziekenfondsinitiatieven zonder overleg evenzeer. Zijn bedenkingen daarover kan u hier lezen.