...

1.279 deelnemers zijn 'gunstig gerangschikt' en kunnen zich inschrijven voor de geneeskundestudies. Dat is 32% van de 4.005 jongeren die aan het toelatingsexamen voor arts deelnamen. 1.382 deelnemers (34,5%) waren geslaagd voor het examen - dat is, behaalden minstens de helft van de punten op beide onderdelen: 'kennis en inzicht in de wetenschappen' en 'generieke competenties'. Extra puntenDe examencommissie besliste tijdens de beraadslaging over de resultaten om iedere deelnemer 16 punten extra te geven, 8 voor elk onderdeel. Anders konden uit de geslaagden niet genoeg personen 'gunstig gerangschikt' worden om aan het vooropgestelde quotum van starters voor de geneeskundeopleiding te komen.Ieder jaar nemen wel een aantal scholieren die nog niet in het laatste jaar zitten, deel aan het examen om hun vaardigheden te toetsen. Maar als ze slagen, kunnen ze zich niet inschrijven voor de studie.Jongeren kunnen deelnemen aan het toelatingsexamen voor arts én dat voor tandarts. Maar ze moeten wel op voorhand aangeven voor welk examen ze gunstig gerangschikt willen worden als ze op beide slagen. Die keuze is bindend. Dat had tot gevolg dat ook voor de tandartsen niet genoeg geslaagden gunstig gerangschikt konden worden, en ook hier gaf de examencommissie aan iedere deelnemer twee extra punten.Meer statistiekjesMaar 1.879 deelnemers aan het toelatingsexamen arts behoorde tot de 'referentiegroep: jongeren van 18 jaar die uit het laatste jaar humaniora komen. Hiervan slaagden er 769 en werden er 710 gunstig gerangschikt (38%).Van de 292 deelnemers uit Nederland slaagden er 11% en ietsje minder werd gunstig geranschikt.Jongens hadden de beste slaagkansen: 40% slaagde en 37,5% werd gunstig gerangschikt. Van de meisjes slaagde 32 en kan 29,5 doorstromen naar de studie. Het aantal meisjes dat deelneemt ligt wel meer dan tweemaal zo hoog.Tandheelkunde - Franstalig BelgiëVan de 1.034 deelnemers aan het examen voor tandheelkunde slaagden er 33,5% en is 18% gunstig gerangschikt. 452 deelnemers kwamen uit de referentiegroep - waarvan er 41% slaagde en 19,5% gunstig werd gerangschikt.Op 14 juli raakte bekend dat van de 5.486 deelnemers aan het toelatingsexamen arts en tandarts voor de Franstalige universiteiten in ons land er maar 333 geslaagd waren. Maar er komt nog een tweede kans in augustus. Pas volgend jaar schakelt de Franse gemeenschap over naar een vergelijkend examen - met een vooraf bepaald aantal gunstig gerangschikten, zoals dat in Vlaanderen het geval is.