...

. Dat lezen we in Pulse. Die stijging is toe te schrijven aan de snelle toename van het aantal gerechtszaken, dat in 2012 met 40% is gestegen.