...

Het wordt een schokkend en verrassend relaas, gestaafd met vele onuitgegeven foto's en documenten. Voor zijn onderzoek krijgt Yves Louis de steun van de Gentse universiteit die - met het oog op de viering haar 200-jarig bestaan in 2017 - met haar geschiedenis in het reine wil komen. "Gent was inderdaad het epicentrum van de medische collaboratie, maar ook van het verzet in Vlaanderen", zegt Yves Louis in het interview verder in de krant.Collaboratie en verzet In Duitsland zijn artsen meer dan andere beroepsgroepen meegegaan in de nazi ideologie. Theorieën van eugenetica en rassenkunde liggen mee aan de basis. "Vanaf 1933 legden de Duitse artsen niet langer de eed van Hippokrates af, maar zwoeren zij trouw aan de Führer. Het genezingsproces was een metafoor voor de zuivering van het volk", verklaart dr. Louis.De belangrijkste drijfveer voor zijn onderzoek noemt hij de moord op 1 miljoen kinderen in de Holocaust én de funeste rol die artsen hebben gespeeld bij de selectie van joodse kinderen in de uitroeiingskampen, de experimenten op mensen en de uitvoering van Aktion T4, het euthanasie- en sterilisatieprogramma voor personen met een handicap en psychiatrische patiënten. Wat niet wegneemt dat vele artsen ook in het verzet actief waren en dat met de dood bekochten.Lees het interview met dr. Yves Louis in Artsenkrant: "Mijn belangrijkste drijfveer is de moord op 1 miljoen kinderen in de Holocaust"