...

Onderzoekers van de universiteit van Manchester hebben zoveel mogelijk gegevens verzameld over zelfdodingen bij adolescenten jonger dan 20 jaar die zich tussen 1 januari 2014 en 30 april 2015 hebben voorgedaan in het Verenigd Koninkrijk. In die periode van zestien maanden werden 145 gevallen van zelfdoding geregistreerd (79 bij jongeren van 18-19 jaar en 66 bij jongeren onder de 18 jaar). Daarvan was 70% van het mannelijke geslacht en de meesten (63%) stierven door ophanging. Algemeen genomen bedraagt het percentage zelfdoding bij jongeren 4,4 overlijdens op 100.000.Een van de leerrijkste resultaten was de vaststelling dat 27% van de jongeren die stierven door zelfdoding, examenstress of andere studiegebonden stress vertoonde. De onderzoekers stelden ook vast dat meer dan de helft van hen (54%) een voorgeschiedenis had van zelfverminking en dat 57% van de betrokken adolescenten al contact had gehad met sociale, juridische of gezondheidsdiensten en al eerder aan zelfdoding had gedacht. Daarnaast blijkt uit de studie dat de adolescent in 25% van de gevallen over zelfdoding gesproken had in de week die aan de uitvoering voorafging, en in een op de vier gevallen had de jongere op internet naar informatie over zelfdoding gezocht.Tot slot benadrukken de auteurs dat er vaak meerdere risicofactoren tegelijk aanwezig zijn.http://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366(16)30094-3/fulltext