...

In een opvallend opiniestuk op de website van onze collega's van Journal du Médecin verwijst prof. dr. Cogan naar het Vlaamse toegangsexamen. Dat heeft het slaagcijfer in het eerste jaar geneeskunde tot boven de 90% gebracht, zorgt voor een intelligente selectie van toekomstige artsen, en heeft het onderwijs verbeterd. In Vlaanderen is het aantal afstuderende geneeskundestudenten veel beter in verhouding met de vooropgestelde quota, zo stelt hij.Hij betreurt het daarom dat Franstalige politici maar weinig oog hebben voor dit 'opmerkelijke voorbeeld', maar zich vooral hebben laten leiden door demagogische en electorale overwegingen.Voorstelllen die vanuit de Franstalige universiteiten kwamen, werden door de bevoegde onderwijsministers van tafel geveegd, zo stelt hij. En het dogmatische verzet tegen het idee van een toegangsexamen, leidt er nu alleen maar toe dat honderden jonge gediplomeerde artsen na zeven (binnenkort nog zes) jaar studie erop uitkomen dat ze hun vak nooit in de praktijk zullen kunnen uitoefenen.Het is hoog tijd dat de Franstalige politici eindelijk hun verantwoordelijkheid opnemen, om de sociale zekerheid en de eenheid van het land niet in gevaar te brengen - zo stelt de oud-decaan nog.