...

Volgens sommigen is de euthanasiewet nog steeds een 'progressieve wet' om 'trots op te zijn'. Wij zijn van mening dat de euthanasiewet een oncontroleerbaar en doctrinair experiment is. Overal in de wereld wordt het met verstomming bekeken! Vanuit een blind vrijheidsideaal moesten we anders gaan nadenken over onze samenleving én natuurlijk moesten we ook het zelfbeschikkingsrecht centraal stellen in de organisatie van de zorg.Sombere prognose Eigen aan dit experiment is dat het gaat om leven of dood. Eigen aan het doctrinair denken is dat alle kritiek als reactionair bestempeld wordt. 'Onze' Belgische euthanasiewetgeving is een experiment dat duidelijk verkeerd afloopt en een sombere prognose inhoudt: die van de economische euthanasie. Initieel had men de bedoeling om met de wetgeving de arts veilig te stellen in zijn handelingen in zeer uitzonderlijke medische situaties tijdens de terminale levensfase. De wet werd echter steeds verder opengetrokken naar totaal andere situaties dan die van de terminale fase. Vandaag wordt de euthanasiewet meer en meer toegepast bij het lijden van een mens met psychiatrische stoornissen.Oncontroleerbaar Daarnaast is de euthanasiewet hoegenaamd geen zorgwet maar door het uitvoeren van dit oncontroleerbaar experiment, is euthanasie uitgedijd naar hulp bij zelfdoding. En de bijbehorende vraag is waarom iemand voor die beslissing daar überhaupt een arts voor nodig heeft? Is een arts moreel meer in staat dan een andere burger om te beslissen over leven en dood? Hulp bij zelfdoding is een thema waarover de politici nooit een maatschappelijk debat hebben gevoerd, maar dat op slinkse wijze in de wet werd neergeschreven. Leg dit allemaal samen en men komt tot een kluwen van begrippen, ideeën, standpunten en gevoelens. Kortom, we zitten in België nu opgezadeld met een nefast experiment waarbij de maatschappij evolueert naar een pragmatisch egoïsme.Grondige bespreking Wat er momenteel met geïnterneerde Frank Van den Bleeken aan het gebeuren is, was te verwachten. In de media wordt verkondigd dat dit niet volgens de wet is. De betrokken arts krabbelt terug. De leerling-tovenaar heeft de krachten niet meer onder controle. Er gebeuren dingen die niemand wenst. De wereld kijkt verwonderd toe! Waar zijn we met dit experiment terecht gekomen? Alleszins niet bij de zorg voor de zieke mens! Daarom vragen we aan de ministers en de politici om deze 'casus' ten gronde te bespreken, want dergelijke zaken moeten stoppen.