...

In oktober vorig jaar borgen acht partijen hun politieke meningsverschillen op om samen een wetsvoorstel in te dienen dat de samenstelling van de Euthanasiecommissie wijzigt. Dat was dringend nodig, want er boden zich niet genoeg kandidaten aan om in alle functies te voorzien.Het controleorgaan bestaat in theorie uit 32 leden, effectieve en opvolgers, van wie 16 artsen. Minstens acht van hen dienden professor te zijn. Tot nog toe werd die omschrijving evenwel zeer strikt geïnterpreteerd. Zo niet dreigde de benoeming immers te niet te worden gedaan door de Raad van State. Een docent mocht namelijk niet benoemd worden, ook al draagt die wel degelijk de titel van professor.Vandaar dus de aanpassing die cdH, Ecolo, PS, MR, N-VA en consoorten voorstellen: in de wetteksten gewag maken van 'docent' en eveneens van 'professor emeritus'. De Kamer krijgt op die manier meer ruimte voor de benoemingen.Om andere moeilijkheden in de toekomst te vermijden, wordt meteen ook voorgesteld om dezelfde uitbreiding te voorzien voor de kandidaten die zich aanbieden als professor in de rechten.De Commissie Justitie heeft het voorstel eerder deze week unaniem goedgekeurd. De tekst wordt wellicht vandaag (donderdag 2 juni) eveneens aangenomen in de plenaire zitting van de Kamer.