...

Van de 1.816 dossiers waren de patiënten in 51,7% mannen. Euthanasie blijkt ook veel meer in het Nederlandstalig landsgedeelte gevraagd te worden, met 80% ten opzichte van 20% Frans- en Duitstaligen.Vijftien procent van de mensen die voor euthanasie kiezen, zijn jonger dan 60 jaar.De cijfers zijn afkomstig van de Controle- en Evaluatiecommissie Euthanasie. Het gaat dan ook enkel om de euthanasiedossiers die officieel werden aangegeven.