Uit het laatste rapport van de federale euthanasiecommissie blijkt dat euthanasie in de helft van de gevallen thuis wordt uitgevoerd. Dat is opmerkelijk. Slechts een kwart van de mensen overlijdt immers in de thuissituatie. Mensen die voor euthanasie opteren, doen dat dus bij voorkeur in de hun vertrouwde omgeving. Doorgaans voert de huisarts die ze al jaren kennen de euthanasie uit. Voor die huisarts stelt zich wel het probleem dat hiervoor geen specifieke vergoeding voorzien is. Hij kan enkel een huisbezoek aanrekenen (37,07 euro). Nochtans is dit een prestatie die goed moet worden voorbereid, tijd in beslag neemt en emotioneel belastend is.

Wat kan een billijke vergoeding zijn voor het uitvoeren van euthanasie?

Wat kan een billijke vergoeding zijn? Een mogelijkheid is om het bedrag voorzien voor een tweede advies bij euthanasie als maatstaf te nemen. Die vergoeding bedraagt circa 160 euro, voor een advies moet immers al snel drie à vier uur worden uitgetrokken. In Nederland ligt de som trouwens een stuk hoger (330 euro). Ook de noorderburen voorzien geen specifieke vergoeding voor de euthanasie zelf. Dat laat zich - net zoals bij ons - allicht historisch verklaren. Euthanasie als prestatie staat ver af van de klassieke opvatting van geneeskunde als 'l'art de guerir'.

Een nieuw nomenclatuurnummer is ook geen optie. Zo wordt immers de privacy van arts en patiënt geschonden. Wel mogelijk is om eventueel de werkwijze over te nemen die gehanteerd wordt bij een tweede advies. De arts stuurt dan zijn geanonimiseerd advies naar een uitbetalings-vzw (Leif) die uitbetaalt. Een geanonimiseerd document voor euthanasie heeft ook als bijkomend voordeel dat de registratie correcter zal verlopen.

Food for thought... Wat vindt u ervan?

Uit het laatste rapport van de federale euthanasiecommissie blijkt dat euthanasie in de helft van de gevallen thuis wordt uitgevoerd. Dat is opmerkelijk. Slechts een kwart van de mensen overlijdt immers in de thuissituatie. Mensen die voor euthanasie opteren, doen dat dus bij voorkeur in de hun vertrouwde omgeving. Doorgaans voert de huisarts die ze al jaren kennen de euthanasie uit. Voor die huisarts stelt zich wel het probleem dat hiervoor geen specifieke vergoeding voorzien is. Hij kan enkel een huisbezoek aanrekenen (37,07 euro). Nochtans is dit een prestatie die goed moet worden voorbereid, tijd in beslag neemt en emotioneel belastend is.Wat kan een billijke vergoeding zijn? Een mogelijkheid is om het bedrag voorzien voor een tweede advies bij euthanasie als maatstaf te nemen. Die vergoeding bedraagt circa 160 euro, voor een advies moet immers al snel drie à vier uur worden uitgetrokken. In Nederland ligt de som trouwens een stuk hoger (330 euro). Ook de noorderburen voorzien geen specifieke vergoeding voor de euthanasie zelf. Dat laat zich - net zoals bij ons - allicht historisch verklaren. Euthanasie als prestatie staat ver af van de klassieke opvatting van geneeskunde als 'l'art de guerir'. Een nieuw nomenclatuurnummer is ook geen optie. Zo wordt immers de privacy van arts en patiënt geschonden. Wel mogelijk is om eventueel de werkwijze over te nemen die gehanteerd wordt bij een tweede advies. De arts stuurt dan zijn geanonimiseerd advies naar een uitbetalings-vzw (Leif) die uitbetaalt. Een geanonimiseerd document voor euthanasie heeft ook als bijkomend voordeel dat de registratie correcter zal verlopen.Food for thought... Wat vindt u ervan?