...

Net woensdag verscheen in De Morgen een oproep van een aantal kinderartsen om de huidige wet uit te breiden naar minderjarigen. Daarnaast diende ook Elke Sleurs (N-VA) een amendement in om het psychisch lijden uit te sluiten van de uitbreiding. Jean-Jacques De Gucht (Open Vld), Philippe Mahoux (PS) en Guy Swennen (sp.a) toonden zich hiertoe bereid. Ecolo verzet zich tegen deze inperking, zei Cécile Thibault. Ze wees op het gevaar dat zo de hele euthanasiewet in vraag gesteld zou kunnen worden. Dat bleek meteen uit de tussenkomst van Bart Laeremans (Vlaams Belang), die op basis van het N-VA-amendement pleitte voor een uitsluiten van het psychisch lijden uit de euthanasiewet.Er blijven evenwel nog een aantal knelpunten voor er van een echte doorbraak kan worden gesproken. Els Van hoof (CD&V) zei "blij" te zijn dat "verwarde tieners" uitgesloten worden van de uitbreiding van de euthanasiewet, maar somde nog een aantal bezwaren op die CD&V heeft bij de voorliggende teksten, onder meer over de "beoordelingsbekwaamheid". Van Hoof benadrukte voorts dat de uitbreiding moet beperkt worden tot terminale minderjarigen die ondraaglijk lijden.Daarnaast blijven er meningsverschillen of het akkoord van de ouders vereist is. "Welke arts wil euthanasie op een minderjarige uitvoeren tegen de wil van de ouders in?", vroeg De Gucht zich af.