...

Zij zijn inderdaad, zoals broeder Stockman terecht opmerkt, niet geïnteresseerd in het bevrijden van de ketenen van hun psychisch lijden, noch in het verlichten van hun pijn, maar enkel in een soort 'Endlösung', een definitieve filosofische oplossing die enkel past in een soort totalitair denken door mensen die niet overweg kunnen met de essentiële menselijke conditie, die nu eenmaal gekenmerkt is en zal blijven door lijden, onvolmaaktheid en sterfelijkheid. Een beetje empathie in deze drie menselijke eigenschappen zou mijn inziens de ongeneeslijk psychiatrische patiënten veel verder op weg helpen dan de weg der wanhoop die hen door hen nu aangeboden wordt.