...

Het nieuws werd vanochtend vrijgegeven door het prestigieuze vakblad The New England Journal of Medicine en de onderzoeksgroep 'Zorg rond het Levenseinde' van de VUB en de Universiteit Gent. De nieuwe schattingen hebben betrekking op een monstername van 3.751 overlijdens gedurende de eerste zes maanden van 2013. De onderzoekers maken zich sterk dat hun onderzoek representatief is voor alle overlijdens in Vlaanderen.Meer euthanasie... Prof. Luc Deliens, directeur van de Onderzoeksgroep 'Zorg rond het Levenseinde', ziet achter de stijging van euthanasie twee belangrijke tendensen: "Het aantal aanvragen voor actieve levensbeëindiging lag in 2013 bijna dubbel zo hoog dan in 2007 (6% ten opzichte van 3,5%) en er is ook een toename van de inwilliging van de euthanasievraag (76,8%, komende van 56,3%)."...minder palliatieve sedatie"Palliatieve sedatie lijkt dan weer over zijn hoogtepunt heen: in 2013 was er een terugval naar 12%, komende van 14,5% in 2007", stelt Kenneth Chambaere, die eerste auteur is op de NEJM-publicatie. "Het gezamenlijke aandeel van palliatieve sedatie en euthanasie stabiliseert echter wel op ongeveer 16,5% van het totaal aantal overlijdens. Wellicht heeft er een verschuiving plaatsgevonden van palliatieve sedatie naar euthanasie",Artsen springen zorgvuldiger om met de voorwaarden voor euthanasie en de uitvoering ervan: in 2013 was het verzoek bij 69,5% ook op schrift gesteld, terwijl dit in 2007 slechts bij 49,9% het geval was. Het consulteren van een tweede arts gebeurde vaker (92,6% tegenover 83,2%). Ook bij de uitvoering was er een verschuiving van benzodiazepines/opioïden (32,6% in 2011 tegenover 46,2% in 2007) naar barbituraten/spierverslappers (64,8% ten opzichte van 52,1%)." Bij euthanasie hebben barbituraten en spierverslappers expliciet de voorkeur, aldus de richtlijn uit 2012 van de Nederlandse artsenfederatie KNMG.Een uitgebreide bespreking van de nieuwe Vlaamse cijfers over medische handelingen bij het levenseinde, vindt u aanstaande vrijdag in Artsenkrant, alsook een duiding van de resultaten door de VUB/UGent-onderzoekers Kenneth Chambaere en Luc Deliens.Referentie: Chambaere K, Vander Stichele R, Mortier F, Cohen J en Deliens L. Recent trends in euthanasia and other end-of-life practices in Belgium. The New England Journal of Medicine. 17 Maart 2015.