...

De ESC stelt vast dat wetenschap niet volstaat om de epidemie van cardiovasculaire ziekten een halt toe te roepen, dat 50% van de sterfgevallen met een cardiologische oorzaak voorkomen had kunnen worden door een afdoend preventief beleid en dat voortaan de nadruk moet liggen op primaire preventie. De ESC heeft dan ook besloten om op dat stuk een tandje bij te steken.Daarom heeft de vereniging een nieuw kantoor geopend in Brussel. "Cardiovasculaire ziekten zijn doodsoorzaak nummer 1 in Europa en hebben een enorme impact op de economie", benadrukt ESC-voorzitter prof. Panos Vardas. "Wij vinden dat de overheid een preventiebeleid moet voeren. Wij zijn naar Brussel gekomen om actiever in te spelen op het politieke beslissingsproces."