...

Zo is aangetoond dat er zeer lage concentraties van bepaalde actieve substanties aanwezig zijn in het drinkwater. Al is het onwaarschijnlijk dat deze de gezondheid schaden, meer onderzoek naar de aanwezigheid en de effecten van deze stoffen is juist nodig.Het document dat de Europese Commissie uitbracht legt de strategie vast om meer greep te krijgen op deze problematiek.Het beschrijft een veelheid van acties om het probleem beter in te schatten en de kennis en de aandacht ervoor te vergroten. De industrie moet gaan voor 'groenere' productieprocessen en 'groenere' geneesmiddelen - dat laatste zijn middelen die sneller afbreken in onschadelijke verbindingen.In de diergeneeskunde is een correcter gebruik van geneesmiddelen aangewezen - daarover verscheen onlangs ook nog een nieuwe verordening. Artsen moeten meer inzicht verwerven in de mogelijke ecologische effecten van het geneesmiddelengebruik.Negentig procent van de farmaceutische stoffen die in het milieu terechtkomen worden trouwens uitgescheiden door dieren en door mensen.De Europese Commissie streeft meer samenwerking na met internationale organisaties als de WHO en de Oeso op zoek naar oplossingen, en ook met lidstaten. De lidstaten moeten ook onderling komen tot meer samenwerking door bijvoorbeeld de uitwisseling van 'best practices'.De Europese Commissie zal ook maatregelen nemen voor een betere monitoring van het probleem, en wil financiële middelen zoeken voor onderzoek naar de toxische effecten op het milieu, en naar zuiveringsmethoden.De Commissie wil ook de regelgeving verder bekijken.