...

Bij een pandemie kun je niet de biologische kenmerken van het griepvirus voorspellen, zoals je dat doet voor de seizoensgriep.Om toch toegang te kunnen krijgen tot pandemischegriepvaccins, sloot België zich aan bij een gemeenschappelijk Europees aankoopmechanisme om snel over een groot volume van geneesmiddelen en vaccins te kunnen beschikken.Het mee ondertekenen van twee raamcontracten moet de snelle levering van tot zes miljoen doses van een pandemischegriepvaccin mogelijk maken."Zoiets is alleen maar mogelijk via Europese samenwerking. Daarom heb ik dit op de Europese agenda gezet", aldus minister De Block van Volksgezondheid.De Open VLD-minister zet voor deelname aan de contracten op jaarbasis een bedrag van twee miljoen euro opzij.