...

De studie toont een momentopname van de klinische praktijk ter zake in 5 Europese landen in 2012. Van de 7.243 evalueerbare patiënten had 30% paroxysmale VKF, 24% persistente VKF, 7,2% langdurige persistente VKF en 38,8% chronische VKF. Wanneer geneesmiddelen werden gegeven, kreeg 66,3% van de patiënten vitamine K-antagonisten in monotherapie, 9,9% kreeg een combinatie van een vitamine K-antagonist en een plaatjesremmer, en 6,1% een nieuw anticoagulans. 11,2% van de patiënten kreeg enkel een plaatjesremmer en 6,5% kreeg geen enkele behandeling tegen trombose.