...

Enkele jaren geleden was ik als toenmalig afgevaardigde van de Nationale Raad van de Orde van Artsen op een medisch congres van de Europese artsenorganisaties, de EFMA of het European Forum of Medical Associations. Deze organisatie vertegenwoordigt de nationale artsenorganisaties waaronder de Ordes van 46 landen waaronder bijna alle Europese landen alsook landen in het Oosten als Rusland, Israel, Armenië. De vergadering vond plaats in het centrum van de hoofdstad Yerevan, waar diverse actuele medische en sociale thema's op de agenda stonden, maar waar ook de lokale situatie van Armenië en zijn artsen aan bod kwam. GenocideZo kwam voor Armenië de massamoord van 1915-1918, een toenmalige genocide die nog steeds niet werd erkend door het buurland Turkije, uitgebreid aan bod. Daarrbij werden officiëel 500.000 Armeniërs vermoord door de aanvallende landen waaronder voornamelijk Rusland en Turkije. Sommige bronnen vermelden zelfs een totaal van 1 miljoen tot 1,5 miljoen slachtoffers. Ongeveer 1,5 miljoen Armeniërs vluchtten het land uit richting Europa en Amerika. Armeniërs zijn, net als de Oekraïners een fier, trots en kranig volk, trouw aan hun vaderland. Deze diaspora namzo een aanvang dat er momenteel in totaal wereldwijd ongeveer 11 miljoen Armeniërs zijn, terwijl er slechts nog 3 miljoen in Armenië zelf wonen en werken. (Lees verder onder de box.)Armenië is een prachtig maar arm land, heeft het Christendom als staatsgodsdienst en wordt nog geregeld betrokken bij conflicten met het naburige Nagorno Karabach, dat onderdeel uitmaakt van Azeirbeidzjan. Dit drama uit het begin van vorige eeuw heeft het grote Armenië, dat zich ooit nog uitstrekte tot aan de Middellandse Zee herleid tot een klein ingesloten land met als noorderbuur Georgië, ten westen Turkije, ten zuiden Iran en in het oosten Azerbeidzjan. Herhaling?Wat er nu in Oekraïne gebeurt met deze vreselijke gruwelijke inhumane inval van Rusland in het autonome land Oekraïne, is duidelijk een overschrijding van alle lijnen die de normen en waarden van een westelijk land inhouden.Opnieuw wordt een autonoom land aangevallen met de bedoeling het zeggenschap en de dominantie te verkrijgen van het moederland Rusland, ooit de USSR - waar de leugen, de corruptie, de vrijheidsberoving hoogtij vieren en de vrije meningsuiting helemaal niet meer bestaat. Een autocratie waar de despoot en nieuwe tsaar Poetin de plak zwaait met enkele al even corrupte medewerkers. De wereld heeft gelukkig deze aanval bijna unaniem veroordeeld en afgewezen. Solidariteit met de Oekraïners is overal aanwezig.De toestand is ietwat te vergelijken met de situatie van de Armeniërs een eeuw geleden. Ook hier was het grote Rusland betrokken als medehoofdaandeelhouder. Ook nu is er een onmenselijke oorlog bezig in mensonterende inhumane omstandigheden. Na twee weken zijn er al meer dan twee miljoen vluchtelingen weggetrokken uit Oekraïne. Dagelijks zien we gebroken, uiteengerukte gezinnen, vol angst en niet wetende waar naartoe, de landsgrenzen overschrijden richting het westen van Europa. Vrouwen en kinderen en ouderen trekken weg, de mannen nemen afscheid en blijven om samen te strijden en te vechten met de morele steun van de rest van de wereld. OnderdrukkingRusland desinformeert zijn eigen burgers en militairen met leugens, met valse informatie zoals. "Dit is geen oorlog, maar een vredelievende zending ". Het woord oorlog mag niet worden uitgesproken, of men wordt opgepakt. Op dit ogenblik werden reeds 20.000 Russen gevangengenomen wegens protest tegen het onbetrouwbare regime in Moskou. Wellicht worden ze voor jaren naar het koude Siberië gestuurd, weg van alle leven en vrijheid. De Oekraine is een groot mooi land met een bevolking die het helemaal niet eens is met de dictatuur van Poetin en wil aanleunen en deel uitmaken van het Westen. Het is de graanschuur van Europa, de wieg van het Rusland van weleer en van de Slavische beschaving. Poetin wil er een Rusland-vriendelijke regering installeren, terwijl er bij de bevolking bijna niemand is die dat wilt. Hoe kan je dan zoiets realiseren? Het grote Rusland zal en moet de Oekraïne minstens onder de invloedssfeer van Rusland brengen, desnoods met geweld. Poetin annexeerde reeds het Oekraïnse schiereiland de Krim in 2014, deed hetzelfde met dezelfde verwoestende techniek in Tsjetsjenië en in Georgie, in Wit-Rusland. Waar zal dit eindigen?Oproep EfmaGisteren werd gemeld dat er al 70 inslagen van bommen en granaten zijn geweest in diverse ziekenhuizen in Oekraïne. De artsen en de artsenorganisaties van Europa, van Oekraïne, van Rusland en van alle 46 landen van de EFMA , een van de grootste organisaties ter wereld van artsen heeft nu een statement gemaakt (zie box).De Efma wijst de oorlog af en vraagt om dringend de vijandelijkheden te stoppen - en ook, dat de artsen en de hulporganisaties op een veilige manier hun zorgen aan de slachtoffers zouden kunnen toedienen. We durven hopen dat dit conflict niet zal eindigen zoals de genocide van de Armeniërs.