...

mHealth - mobiele toepassingen om gezondheid te promoten, zoals apps op een smartphone of draagbare devices die metingen uitvoeren - zijn een groeiende markt. De Europeses Commissie hoopt dat de EU tegen 2018 de grootste markt wordt voor dit soort toepassingen. Daarom wilt de Commissie in kaart brengen wat de betrokken partijen over mHealth denken.In de lente van dit jaar liep daarover een bevraging. 211 antwoorden kwamen binnen van gezondheidsprofessionals, lokale of nationale overheidsinstellingen, NGO's, patiëntenorganisaties en onderzoekscentra. Ook de industrie en online-ondernemingen waren ruim vertegenwoordigd.Er is behoefte aan een duidelijk kader, gemeenschappelijke regels (maar geen regelneverij), een afdwingbare beveiliging en bescherming van de gebruiker. Transparantie over wat met de informatie gebeurt, en het gebruik van open standaarden en een open architectuur zijn ook vaak gehoorde wensen.Interoperabiliteit is belangrijk. Sommigen wijzen erop dat mobiele apps en devices moeten kunnen communiceren met het elektronische (patiënten)dossier. Het is dan ook het best dat de patiënten zelf en de gezondheidsprofessionals bij de ontwikkeling van toepassingen worden betrokken.De Europese Commissie wil nu verder met de verschillende actoren overleggen over welke acties zij moet ondernemen. Welke behoefte bestaan er rond wetgeving, (zelf)regulering, duidelijke richtlijnen,...?mHealth staat centraal in Riga (Letland) in mei van dit jaar, als de Europese eHealth-week plaatsvindt.