...

Het Europese Hof vindt dat vrije beroepen - en dus ook artsen - cliten mogen werven. Die stelling kwam er na een klacht van een fiduciair bedrijf tegen de Franse deontologische code van boekhouders-experts.Opmerkelijk is dat, want in strijd met de Belgische Code van medische plichtenleer. Er werd dan ook al heftig gereageerd op die uitspraak. Die zou de deur openzetten naar een commercie uitoefening van de vrije beroepspraktijk.Vermarkting of niet?FVIB, de Federatie voor Vrije en Intellectuele Beroepen, nuanceert: "Vrije beroepen moeten toegang krijgen tot publiciteit en marketing, met respect voor de deontologie. Vrije beroepen zijn in de eerste plaats nog steeds ondernemers. Maar actief cliten of patiten werven, dat lijkt ons een brug te ver."Samen met de 18 aangesloten beroepsorganisaties zoekt FVIB in een werkgroep deontologie hoe de huidige plichtenleren vertaald kunnen worden naar de hedendaagse maatschappij en tegelijk de essentie van het vrije beroep kunnen behouden.