...

De Europese Commissie lanceerde gisteren een voorstel om een beter geconcerteerde respons mogelijk te maken bij ernstige grensoverschrijdende bedreigingen voor de gezondheid. Daarbij denkt men natuurlijk aan epidemieën, zoals de E. Colli-crisis van afgelopen zomer. Het gevaar kan echter ook van chemische oorsprong zijn of te maken hebben met milieufactoren (zoals bijvoorbeeld de IJslandse aswolk).De maatregelen moeten een betere coördinatie verzekeren van het crisisbeleid, waardoor ook grensoverschrijdende noodacties sneller kunnen plaatsvinden. Het mandaat van het Gezondheidsbeveiligingscomité moet worden versterkt, met een formele vertegenwoordiging binnen het comité.Gezamenlijke aankoopDe maatregelen houden ook in dat vaccins - bijvoorbeeld bij een influenzapandemie - gezamenlijk worden aangekocht of dat geneesmiddelen in noodsituatie sneller beschikbaar zouden worden. Het nieuwe voorstelt bouwt voort op het in 1998 ingevoerde systeem voor vroegtijdige waarschuwing en maatregelen bij overdraagbare ziekten. Elke lidstaat zal, in overleg met de andere lidstaten, een nationaal plan voor paraatheid en reactie opstellen, verbeteren en handhaven en volgt daarbij de richtsnoeren van de Commissie.De EU zal ook een 'Europese noodsituatie' sneller kunnen erkennen, zonder te moeten wachten op de Wereldgezondheidsorganisatie. Ze kan in dat geval nieuwe geneesmiddelen sneller toestaan of de indicatie van een middel wijzigen.