...

Het lijkt wel een typische belgenmop. De Belgische minister van Werk Jole Milquet wachtte - als slechtste leerling van de klas - tot januari 2011 om de EU-arbeidstijdrichtlijn van november 2003 naar nationale wetgeving om te zetten. Andere landen deden dat al vroeger, wat de Europese Commissie al in 2009 toeliet om een gedetailleerd verslag over de uitvoering van de richtlijn op te maken. Vernietigend"Dat verslag is ronduit vernietigend voor de richtlijn", zegt advocaat Filip Dewallens (Dewallens en partners). Zo is er in diverse lidstaten twijfel gerezen over de juiste definitie van arbeidsduur, over werknemers met multipele contracten en over de situatie van specifieke beroepscategorie (onder andere werknemers van Defensie). Verder blijken werknemers die kiezen voor de 'opt out' formule, amper gemonitord te worden, enzovoort. Het verslag legt de vinger op de wonde, beschrijft in welke lidstaten de richtlijn niet wordt nageleefd en op welke manier er rechtsonzekerheid bestaat. Geen wonder dan ook dat EU-commissaris voor Werkgelegenheid en Sociale Zaken Laszlo Andor in december 2010 liet weten dat "de huidige situatie politiek en wettelijk niet houdbaar is". Hij kondigde de start aan van een nieuwe raadplegingsronde met de Europese sociale partners. "We hebben behoefte aan een nieuwe start en een nieuwe benadering van arbeidstijd", zei hij. Commissievoorzitter Barroso onderstreepte bij die gelegenheid dat de Commissie prioriteit zou geven aan de herziening van belangrijke thema's als 'aanwezigheidsdienst', 'minimumrusttijden' en ook aan de verheldering van de wetgeving. Hij sprak de hoop uit dat de Commissie een evenwichtige oplossing zou bereiken die voldoet aan "de ree behoeften van de 21ste eeuw".Conclusie: nagenoeg alle lidstaten waren het in december vorig jaar al over eens dat er nood is aan meer flexibiliteit om over de toepassing van de EU-arbeidstijdrichtlijn te onderhandelen. Maar uitgerekend op dat moment zet de Belgische regering alsnog de Europese richtlijn uit 2003 om, alsof er geen vuiltje aan de lucht is. "Dat de landen die zich niet konden inhouden om te scoren in Europa al tot de conclusie gekomen zijn dat de richtlijn nergens op lijkt, nog voor Belgibesloot hun voorbeeld te volgen, maakt de zaak des te pijnlijker", zucht Dr. Jan Stroobants, spoedarts in ZNA Middelheim. "Wie duikt er nu als laatste van de springplank wetende dat alle andere duikers hun botten hebben gebroken omdat het water in het zwembad veel te laag staat?" KelderenAlle middelen zijn goed om de wet Milquet te kelderen, zegt Stroobants als voorzitter van de Belgische vereniging voor urgentiegeneeskunde. "Hoe rapper we de arbeidsduurwet kunnen afvoeren, hoe liever. Of dit met juridische, wetenschappelijke of andere argumenten gebeurt, is van secundair belang.""Het is onvoorstelbaar welke dramatische constructies de ziekenhuizen nu al aan het opzetten zijn als schild tegen de arbeidsinspecteurs die binnenkort op pad gestuurd worden om de 48-uren werkweek te controleren. En het is ongehoord hoe de kwaliteit van de volksgezondheid daarvoor moet wijken."