...

Veel Europeanen zullen ooit te maken krijgen met een hersenziekte, en door de vergrijzing zal die druk op onze gezondheidszorg enkel toenemen. Het belang van hersenonderzoek ligt dan ook voor de hand, stelt Europees commissaris voor Onderzoek, Innovatie en Wetenschap Máire Geoghegan-Quinn. "Nu al kost de behandeling van deze patiënten ons 1,5 miljoen euro per minuut. Hersenonderzoek kan hun pijn echter helpen verzachten, en daarnaast kan het ontrafelen van de geheimen van de werking van de hersenen leiden tot nieuwe diensten en producten voor onze economie."Welke projecten?De namen van de twintig projecten die de 150 miljoen euro Europese subsidies onder elkaar mogen verdelen, zijn nog niet bekend. Daarvoor is het wachten tot alle overeenkomsten ondertekend zijn. Wel geweten is dat het om onderzoeksprojecten gaat die nieuwe inzichten moeten opleveren op het vlak van traumatische hersenletsels, psychische stoornissen, pijn, epilepsie en gedragsstoornissen bij kinderen. Tegen de zomer moeten ze van start gaan.Sinds 2007 stelde de Europese Unie al meer dan 1,9 miljard euro ter beschikking van hersenonderzoek, waarmee 1.268 projecten zijn gefinancierd. Die steun past in het zevende kaderprogramma voor onderzoek en technologische ontwikkeling van de EU (KP7), dat loopt tot eind dit jaar.#BrainmonthIn #brainmonth mei organiseert de EU ook vijftig evenementen over het menselijk brein: conferenties, workshops, cursussen, zomerscholen, ... Zo staat op 14 mei een conferentie over Europees hersenonderzoek gepland in het Karel de Grote-gebouw in Brussel (zie hier).